Interaktionsdesign: Process och metod 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Under kursen lär du dig metoder och verktyg för att utforma, testa och utvärdera digitala produkter, tjänster och system. Det handlar särskilt om att lägga upp och genomföra en användarcentrerad designprocess för interaktiva produkter och tjänster, inklusive att skissa på idéer och skapa prototyper.

Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier och övningar samt ett större projektarbete i grupp.

Kursen ges på engelska.