Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursens syfte är att skapa förståelse för principerna och strukturen i konfektionsteknisk kommunikation mot produktion. Kursen berör viktiga begrepp på engelska inom konfektionsteknik, det vill säga rationell tillverkning av plagg och produkter, såsom produktskisser, produktspecifikationer, materialekonomi, plaggmåttlistor samt sömnadsanvisningar och snittritningar, modeller, plaggtyper, plaggdetaljer och tillbehör.

Den skriftliga kommunikationen sker på engelska.

Område Mönsterkonstruktion i produktion

För att ge en mer samlad bild av området mönsterkonstruktion och hur området samverkar med andra delar av produktionen finns fyra kurser som är samplanerade men söks var för sig.

Läs mer om området Mönsterkonstruktion i produktion