Migrering till molntjänster 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Med denna kurs rustas du med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att effektivt förstå, navigera och utnyttja molnteknologier, särskilt inom större IT-baserade organisationer. Genom kursen får du kunskap om utvecklingen inom området och dess grundläggande aspekter, tjänstemodeller (IaaS, PaaS, SaaS), distributionsmodeller (offentlig, privat, hybrid, gemenskap) och kärnkomponenter inom arkitekturen.

Efter kursen kommer du kunna fatta välgrundade beslut vid användning av molntjänster och säkerställa att de är i linje med effektivitets- och kostnadseffektivitetsprinciper.

Vi kommer att behandla komplexiteten och utmaningarna kopplade till att migrera organisationers äldre system och data till molnplattformar. Här ingår faktorer som prestandaoptimering, säkerhet, efterlevnad och kostnadseffektivitet. Vi analyserar verkliga scenarier av molnmigration för att ge dig praktiska insikter i komplexiteten av molnadoptering inom olika branschområden.

Tydliga strategier, starkt ledarskap, passande utbildning och robust datasäkerhet är andra viktiga aspekter som kursen behandlar för att kunna förutse potentiella hinder vid migrering. Det kan handla om oväntade prestandaproblem eller oplanerade kostnader.