Optimering för beslutfattande i verksamhetsprocesser 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Det handlar om matematisk optimering för att hantera verkliga utmaningar inom beslutsfattande och du lär dig python-baserad modellering. Kursen innehåller en fördjupning i teorier och praktiker för att analysera och lösa vanligt förekommande problem i olika verksamhetsprocesser med hjälp av optimeringsmetoder. Fokus ligger på resursallokering och planeringsproblem. Du kommer lära dig begrepp, definitioner och teorier relaterade till optimering. Du kommer också att utveckla kritiska perspektiv och att utvärdera olika optimeringslösningar. Kursen består av föreläsningar, seminarier och handledning.