Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen är på grundnivå och introducerar till sensoriska designmaterial samt föreslår alternativa metoder för modedesign och modeuttryck. På kursen lär du dig grunderna i universell design och somestetik samt teori och metoder för att göra den sensoriska rikedomen i material och kläder tillgänglig genom ljud, taktilitet, kinestetik och doft.

Kursen ges på distans i form av workshoppar och seminarier och bygger på självständig designutveckling.