Sjuksköterskestudenter på Kliniskt träningscentrum närbild grupp

Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

Under kursen studerar du vårdvetenskapens didaktik med tonvikt på livsvärldsperspektiv och reflektionens betydelse för lärandet under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du studerar och reflekterar kring studenthandledningens förutsättningar. Olika perspektiv för arbetsledning, förbättringsarbete och samverkan ingår i kursen samt betydelsen av att främja en forskningsanknuten VFU. Kursen innehåller också bedömningsprocess och hållbarhet ur ett arbetsledande och samordnade perspektiv.