Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen syftar till att du ska få grundläggande kunskaper i att använda kalkyleringsprogram. Övningsuppgifter och inlämningsuppgiften tillämpas inom det företagsekonomiska området.

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.