Textilhögskolan Technical Textile Innovation

Masterutbildning i textilteknisk innovation 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Masterprogrammet i textilteknisk innovation är utformat för att passa studenter med en kandidat- eller högskoleingenjörs-examen i textilteknologi. Goda kunskaper i textila material och förståelse för textila tillverkningsmetoder och processer är viktiga för att kunna tillgodogöra sig programmet.

Under fyra terminer, uppdelade i avgränsade kurser, kommer de antagna studenterna ytterligare utveckla sina kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom textilteknisk innovation. Kursernas didaktik och ordning ger grad- och stegvis progression med särskilt fokus på textila material, tillverkningsmetoder samt innovation och produktutveckling.
I samtliga kurser tränar studenterna sina praktiska laborativa förmågor genom inlämningsuppgifter med experiment och projektuppgifter där de konkretiserar koncept genom framställning av prototyper och demonstratorer.

Kraven på deras vetenskapliga kommunikationsförmåga ökar för varje steg i utbildningen. Programmet liksom institutionen präglas av en internationell och multikulturell atmosfär vilket möjliggör en fundamental förståelse för de textila värdekedjornas etiska dilemman och möjligheter.

Om du har en ingenjörsexamen eller en kandidatexamen i ett icke-textilt ämne kommer dessa förberedande (hyperlänkade) kurser att göra att du uppfyller 15 poäng textilteknologisk förutsättning:
Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi
Textil översiktskurs - Färgning och beredning
Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker
Textil översiktskurs - Trikåteknik
Textil översiktskurs - Väveriteknik

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!