Lärarutbildning och pedagogiskt arbete

Med en lärarutbildning från Högskolan i Borås utvecklar du de kunskaper och förmågor du behöver i arbetet med att stimulera barn och unga till lärande. I alla våra lärarutbildningar arbetar vi med de lokala lärandemålen som är speciella för Borås; inkludering, informationssökning, estetiska lärprocesser, hållbar utveckling och digitala kompetenser.

En inspirerande lärare lyfter sina elever till en högre potential än de själva trodde var möjligt. Vi ger dig verktygen att bli den läraren!

För dig som redan är lärare, erbjuder vi vidareutbildning i form av masterutbildning och fristående kurser. På så sätt kan du utvecklas och fördjupa dina kunskaper allteftersom skolan och samhället förändras.

Möt våra studenter och alumner inom lärarutbildningarna.

 

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Läs en lärarutbildning på Högskolan i Borås

Lärarstudenten Beatrice och läraren Emma berättar om hur det är att studera till lärare på Högskolan i Borås och att komma ut i yrkeslivet.

 

Program (6)

Program Omfattning Studieort Termin
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
Borås
Varberg
VT24
HT24
HT24
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
HT24
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
Borås
VT24
HT24
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
Borås
VT24
HT24
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
HT24
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT24

Program (6)

Program

Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
Borås
Varberg
VT24
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT24

Kurser (33)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Att främja skolnärvaro 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT24
Demokrati och konfliktlösning i pedagogiskt arbete 15 hp
Ortsoberoende
VT24
Engelska som världsspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Engelska: Andraspråksinlärning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Fritidshem som pedagogisk verksamhet – Introduktion 15 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Handledningsutbildning för VFU-handledare, fortsättningskurs 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Varberg
Borås
Ortsoberoende
VT24
HT24
HT24
Introduktion till akademiskt skrivande, distansutbildning 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Litteracitet och lärande i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT24
Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Psykologi - Grundkurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-6 30 hp
Borås, Distans
HT24
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT24
Skapande matematikundervisning 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Språk och kognition 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT24
Svenska som andraspråk för lärare, fortsättningskurs 1 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT24

Kurser (33)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Varberg
Borås
Ortsoberoende
VT24
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24